SEMINĀRS

«Klienta kustības balsta sistēmas sagatavošana pirms individuālā treniņa, postizometriskās relaksācijas tehnikas»

 • Semināra norises vieta
  • Tiešsaistē, arhīvā.
 • Sertifikāts:
  • SPORTA SPECIĀLISTIEM, TRENERIEM - «Fitnesa Semināri» apliecība (10 stundas), derīga resertifikācijai LSFP.
  • ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM: FUNKCIONĀLAJIEM SPECIĀLISTIEM - apliecība par iegūtiem TIP 8 punktiem, ko apstiprinājusi «Latvijas Fizioterapeitu asociācija».
   (LĀPPOS, Nr.TIP2023/325 TIP8)
 • Dalības maksa seminārā:
  • Dalība seminārā ir 70,00 EUR.
  • Pastāvīgajiem klientiem - 15% atlaide.

Programmā ietvertās tēmas:

 • 10:00 - 12:50 Lekcijas «Klienta kustības balsta sistēmas sagatavošana pirms individuālā treniņa, postizometriskās relaksācijas tehnikas». PIRMĀ DAĻA

  Teorētiski – praktisko lekciju lasa sertificēts, apmācīttiesīgs fizioterapeits Vadims Puharts.

  Lekcijā iekļautās tēmas:

  • Optimālas stājas un muskuļu garuma svarīgums uzsākot fizisku treniņu;
  • Stājas tipi sagitālā un frontālā plaknē, iesaistītie muskuļi;
  • Stājas novērtēšana pirms individuālā treniņa;
   • Sagitālā plakne
   • Frontālā plakne
   • Horizontālā plakne
  • Stājas izmaiņas pie anatomiski atšķirīga kāju garuma. Anatomiski atšķirīga kāju garuma specifiski testi, korekcijas iespējas;
  • Specifiski muskuļu garuma testi:
   • M. iliopsoas
   • M.quadratus lumborum
   • Adduktori
   • Hamstringi
   • Augšējā m.trapezius
   • M.pectoralis minor
   • M. scalene
 • 13:00 – 13:45 «BODYART meistarklase»

  Meistarklasi vada Starptautiskās Bodyart skolas Vācijā meistartreneri un mācībspēki Latvijā Anita Rezevska, Arta Zaņuka, Zigmunds Āboliņš..

 • 13:45 – 14:00 Pārtraukums

 • 14:00 – 18:00 Lekcijas «Klienta kustības balsta sistēmas sagatavošana pirms individuālā treniņa, postizometriskās relaksācijas tehnikas». OTRĀ DAĻA

  Teorētiski – praktisko lekciju lasa sertificēts, apmācīttiesīgs fizioterapeits Vadims Puharts.

  Lekcijā iekļautās tēmas: 

  • Specifiskas postizometriskas muskuļu stiepšanas tehnikas:
   • M. iliopsoas
   • M.quadratus lumborum
   • Adduktori
   • Hamstringi
   • Augšējā m.trapezius
   • M.pectoralis minor
   • M. scalene
  • Stājas novērtēšana pēc postizometriskas muskuļu stiepšanas;
   • Sagitālā plakne
   • Frontālā plakne
   • Horizontālā plakne
  • Kopsavilkums, jautājumi, diskusija
 • 18:00 Tests par seminārā iekļautajām tēmām