Mājas lapas lietošanas un Pakalpojumu/Produktu iegādes noteikumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus pirms iegādājieties un/vai izmantojiet kādu informāciju, materiālus, dokumentus vai pieeju sistēmas lietošanai www.fitnesa-seminari.lv mājas lapā. Lietojot www.fitnesa-seminari.lv mājas lapu un/vai iegādājoties kādu no mūsu piedāvātajiem Pakalpojumiem/Produktiem, Jūs apstipriniet savu piekrišanu visiem šiem noteikumiem. 

Ja Jūs nepiekrītiet šiem noteikumiem, lūdzu, aizveriet mājas lapu www.fitnesa-seminari.lv un neveiciet nekādus pirkumus.

Terminu skaidrojums 

Mājas lapa – vietne ar adresi "http://www.fitnesa-seminari.lv".

Klients – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto kādu no Mājas lapā piedāvātajiem pakalpojumiem.

Fitnesa Semināri – SIA "Fitnesa Semināri", reģistrācijas Nr. 40203473549 , Mājas lapas fitnesa-seminari.lv īpašnieks.

Produkti/Pakalpojumi – Mājas lapā publicētie materiāli, informācija un/vai piedāvātie pakalpojumi, kurus var iegādāties par Mājas lapā norādītu maksu, lai iepazītos un/vai izmantotu to saturu saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

Pakalpojumu/Produktu izmantošanas noteikumi

Pakalpojumi/Produkti Mājas lapā ir paredzēti izmantošanai izziņas un izglītošanās nolūkā, to autortiesības ir aizsargātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Citējot kādu no Mājas lapā pieejamajiem materiāliem, atsauce uz konkrēto materiālu un uz Mājas lapu ir obligāta.

Jebkura Mājas lapā publicēta materiāla pilnīga vai daļēja pārpublicēšana elektroniskā vai drukātā formā, kā arī tālāka izplatīšana ir aizliegta.

Likumīgais veids, kā iegūt Mājas lapā pieejamos materiālus, ir, reģistrējoties attiecīgā mājas lapas sadaļā, tos lejupielādēt vai saņemt kā e-pasta pielikumus Jūsu e-pastā pēc šo pakalpojumu apmaksas saskaņā ar to izcenojumiem uz šo materiālu iegādes brīdi. Visi lejupielādētie materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām un to tālāka izplatīšana ir aizliegta.

 

Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar autortiesību īpašnieku, atsevišķi Mājas lapā pieejamie materiāli noteiktām mērķa grupām var tikt izplatīti par brīvu.

Pakalpojumu/Produkti saņemšanas un apmaksas kārtība

Atverot internetā saiti uz Jūs interesējošo Pakalpojumu/Produktu un iepazīstoties ar tā aprakstu, Jums ir iespēja saņemt šo Produktu/Pakalpojumu pēc reģistrēšanās. Aizpildot reģistrācijas laukus un apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs saņemsiet e-pastu ar automātiski ģenerētu rēķinu, kas jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.

Pēc rēķinā norādītā termiņa beigām visi maksājumi tiek apstrādāti un apmaksātie rēķini tiek iekļauti dalībnieku reģistros. 

Par iekļaušanu Dalībnieku sarakstos un turpmāko informāciju saistībā ar Pakalpojumu/Produktu Klients tiek informēts e-pastā. 

Fitnesa Semināri pēc saviem ieskatiem informē Klientu par būtiskām izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar Produkta/Pakalpojuma lietošanu.

Reģistrācijas datu apstrāde un izmantošana

Visi fitnesa-seminari.lv  reģistrētie lietotāju dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus. 

Mājas lapā reģistrētie dati netiks nodoti citām juridiskām vai fiziskām personām šo datu apstrādei vai izmantošanai. Mājas lapā reģistrētie dati tiks izmantoti vienīgi informācijas izplatīšanai par Fitnesa Semināri jaunumiem un aktivitātēm.

Klients piekrīt tam, ka Fitnesa Semināri pēc saviem ieskatiem pa norādīto e-pastu informē par jaunajiem pakalpojumiem un iespējām. 

Klientam ir tiesības atteikties no šis informācijas ar atteikuma e-pastu vai nākamā saņemtā informatīvā e-pasta norādītajā laukā ieliekot atbilstošu iezīmi.

Atbildības ierobežošana 

Nevienas puses kopējā atbildība nekādā gadījumā nepārsniedz summas, ko Jūs faktiski esat samaksājis. Neviena no pusēm un/vai tās licenču devēji nekādā gadījumā nav atbildīgi nevienai personai par netiešu, no soda sankcijām izrietošu, īpašu, papildu, gadījuma rakstura vai citu jebkura veida kaitējumu (to skaitā zaudētiem datiem, ieņēmumiem, peļņu, lietošanas tiesībām vai citu ekonomisku priekšrocību), ko izraisījis Pakalpojums/Produkts vai ir kādā veidā saistīts ar šo Pakalpojumu/Pakalpojumu/Produktu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar Pakalpojuma/Produkta lietošanu vai nespēju to lietot, vai par saturu, kas iegādāts Mājas lapā vai ar tās palīdzību, jebkuru pārtraukumu, kļūdu, neprecizitāti vai izlaidumu saturā neatkarīgi no tā iemesla, pat ja puse, kurai pieprasa atlīdzināt kaitējumu, vai šīs puses licenču devēji ir bijuši iepriekš informēti par šāda kaitējuma rašanos. 

Atgriešanas noteikumi

Klātienes semināru apmeklējums - gadījumos, ja slimības vai citu svarīgu iemeslu dēļ Klātienē apmaksāto Semināru nav iespējams apmeklēt, rakstiet Fitnesa Semināri uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un mēs jūs pārcelsim uz Tiešsaistes semināru. Ja gadījumā semināru nav iespējams skatīties arī tiešsaistē, par to rakstiski jāpaziņo vismaz 1 dienu pirms semināra. Šajā gadījumā iemaksātā nauda tiks atgriezta kontā, no kura tā tikai ieskaitita.

Mājas lapā publicētā digitālā informācija, semināru video arhīvi  - 

Līdzīgi kā datorprogrammu un citas digitālās informācijas tirgotāji, mēs nepieņemam atpakaļ iegādāto Pakalpojumu/Produktu un neatgriežam samaksāto naudu. Pirms Pakalpojuma/Produkta iegādes pārliecinieties vai tas atbilst jūsu prasībām. Ja līdz Jums ir nonākusi lejupielādes saite vai Pakalpojums/Produkts ir ticis nosūtīts uz derīgu e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis/usi, Pakalpojuma/Produkta piegāde tiek uzskatīta par pabeigtu. Vienīgi gadījumos, kad uz jūsu e-pastu nav atnākusi derīga lejupielādes informācija, jūs varat atprasīt samaksāto naudu. Pieprasījumu par naudas atgriešanu Jums jāiesniedz 7 dienu laikā no pirkuma veikšanas. Pēc 7 dienu termiņa nauda netiek atgriezta.

Interneta aizkaves

Uz Fitnesa Semināri pakalpojumiem var attiekties ierobežojumi, aizkaves un citas problēmas, kas saistītas ar interneta un elektronisko sakaru līdzekļu lietošanu. Fitnesa Semināri nav atbildīgs par aizkavēm, piegādes kļūmēm vai cita veida kaitējumu, kas izriet no šādām problēmām. 

Noteikumu grozījumi

Fitnesa Semināri patur tiesības jebkurā laikā grozīt ar Pakalpojumu saistīto politiku, noteikumus un nosacījumus, un šie grozījumi stājas spēkā ar atjauninātās versijas publiskošanas brīdi. Jums šie Noteikumi ir regulāri jāpārskata. Pakalpojuma lietošanas turpināšana pēc šādu izmaiņu veikšanas ir uzskatāma par piekrišanu attiecīgajām izmaiņām. 

Nobeiguma noteikumi

Klients Fitnesa Semināri Produktus/Pakalpojumus var lietot tikai un vienīgi akceptējot šos lietošanas noteikumus.

Klienta pienākums ir neizpaust citām personām savus Mājas lapas piekļuves datus. Par Klienta reģistrācijas datu nesankcionētu lietošanu ir atbildīgs Klients.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA „Fitnesa Semināri” un Klientu tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.